מהפכה בעולם הנזיקין- בשורה לנושים של נפגעי גוף!

עד לחודש ינואר 2019, ובמהלך חמשת העשורים האחרונים (!), פיצויים אשר ניתנו לפושט רגל בגין נזקי גוף היו שייכים לפושט הרגל בלבד ולא ניתן היה לחלקם בין נושיו. ביום 17/01/19, ניתן פסק דינו של כב' בית המשפט העליון בו נקבע, בין היתר, כי חלקם הארי של פיצויים אשר ניתנו לפושט רגל בתביעה לנזקי גוף יועברו לנאמן. המשמעות - הפיצויים (בשונה מ-50 השנים האחרונות) יעשו דרכם לנושיו של פושט הרגל שפוצה.

לפני כ-5 עשורים נתן בית המשפט העליון פסק דין (ע"א 38/68 הנאמן בפשיטת רגל של ידידיה ראובן נ' ידידיה ראובן  (להלן: "הלכת ידידיה") כי כל פיצוי שיפסק לפושט רגל בתביעה לנזקי גוף יהיה שייך לפושט הרגל ולא ניתן יהיה לחלקו בין נושיו.

בינואר 2019 נתן בית כב' המשפט העליון במסגרת ע"א 10217/16, ע"א 5613/17, וע"א 6447/17 ב.ת.ב – בניני תעשיה באר-שבע בע"מ נ' רפאל ג'ינר (פורסם בנבו, 17.01.19)(להלן: "פסק הדין") פסק דין אשר הפך את אותה הלכה שהייתה קבועה מזה עשרות שנים.

בפסק הדין נקבע, כי פיצוי שיקבל פושט רגל כתוצאה מנזק גוף שנגרם לו בגין הרכיב של כושר ההשתכרות (הן לעבר והן לעתיד) יועבר לנאמן ויופקד בקופת פשיטת הרגל. המשמעות המעשית הינה, כי חלקו הגדול של הפיצוי, בניגוד לעבר, יגיע לקופת הנושים של פושט הרגל.

חשוב לציין בהקשר זה כי לרוב, רכיב הנזק של פגיעה בכושר השתכרות הינו המשמעותי והגדול ביותר ועל-כן מדובר בשינוי ממשי שיש בו משום בשורה לנושים.

כפי שמסביר כב' בית המשפט בפסק הדין, הפסד השתכרות הוא הלכה למעשה חלופה לקבלת שכר וממילא, ברוב המקרים, שכרו של פושט הרגל מועבר ישירות לנאמן. על-כן, בנסיבות העניין, אין לראות כל שוני בין שכר בפועל לבין תחליף שכר במקרה של פגיעת גוף.

חשוב לציין כי בית המשפט דאג לסייג ולהבהיר בפסק הדין כי "זכויותיו האישיות" של פושט הרגל, כגון פיצוי בגין כאב וסבל, יועברו ישירות לפושט הרגל ולא לקופת הנאמן, ומכאן שלא ניתן יהיה לחלקם.

"פועל יוצא של האמור הוא כי אף אם התביעה בגין נזקי גוף הוגשה כולה על-ידי הניזוק פושט הרגל, הנאמן יהא זכאי לקבל את רכיב הפיצוי שניתן עבור הפגיעה בכושר ההשתכרות של פושט הרגל הניזוק לעבר ולעתיד. במקרה כזה, מתוך כלל הפיצוי שיינתן לניזוק, רכיבי הפיצוי בגין "זכויותיו האישיות" של פושט הרגל, אשר אינן מהוות "נכס", ייוותרו בידיו ולא ייכנסו לקופת הכינוס, ובכלל זה – רכיבי פיצוי עבור נזק בלתי ממוני, פגיעה באוטונומיה, עזרת צד ג' והוצאות רפואיות בעבר ובעתיד".

משרד עורכי דין נזקי גוף אסף פן מספקים שירות באיזור המרכז ובית שמש. פנו עוד היום לפגישת ייעוץ חינם.

אהבתם את התוכן? מוזמנים לשתף:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
סגירת תפריט
Call Now Button