השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  דמי פגיעה ביטוח לאומי

  בעבודתי מול רשויות המדינה וכעורך דין ביטוח לאומי לא תמיד שש לשלם לנו במהרה דמי פגיעה, אם בכלל. הרבה פעמים התביעות נדחות על הסף בגלל טעויות שעשויות להיחש בכ"קטנות" או בירוקרטיה מסורבלת. אז למי מגיע תשלום דמי פגיעה וכיצד נכון לעשות זאת?

  אז מה הם בעצם דמי פגיעה מביטוח לאומי?

  דמי פגיעה הם תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם למבוטח שנפגע בעבודה כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה כתוצאה מתאונת עבודה או ממחלת מקצוע, ובתנאי שאינו מסוגל לעבוד לא בעבודתו ולא בעבודה מתאימה אחרת כתוצאה מהפגיעה (הכול על פי אישור רפואי)… דמי הפגיעה משולמים בעבור הזמן בו התובע לא עבד ונזקק לטיפול רפואי. ככלל,הפיצוי המירבי בחוק הוא בעבור 13 שבועות כ-91 ימים, ממחרת יום הפגיעה (למעט חריגים).

  מה היא פגיעה בעבודה ומתי ניתן לתבוע דמי פגיעה ביטוח לאומי?

  תחילה, וכתנאי מקדים לכך שדמי הפגיעה ישולמו לעובד/מבוטח בגין תאונה/מחלה על ה"אירוע" (בין אם מדובר בתאונה או במחלה)להיות מוכר על-ידי הביטוח הלאומי כתאונת עבודה או מחלת מקצוע.

  עוד יש לציין, כי דמי התאונה ישולמו על-ידי ביטוח לאומי, רק כאשר ימי המחלה יומרו ל"תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה".

  לכאורה, מילוי טפסי תביעה, ובפרט תביעה דמי פגיעה והכרה בתאונה/מחלה כתאונת עבודה/מחלת מקצוע הינם דבר פשוט ונגיש לכל (באתר של ביטוח לאומי יש טפסים למילוי מקוון). יחד עם זאת, ניסיון העבר מלמד שתביעות רבות נדחות בשל מילוי לקוי ושגוי (שנעשה בתום לב על-ידי המבוטח) אשר לעיתים בלתי ניתן לתיקון. בכך, נוצר מצב בו אדם שהיה זכאי לפיצוי מביטוח לאומי יוצא בידיים ריקות.

  עוד חשוב להדגיש, כי גם לתעודה הראשונה לנפגע בעבודה ולמפורט בה, עשויות להיות השפעות עתידיות ומשמעותיות לא רק על התביעה לדמי פגיעה והכרה. כך למשל, תביעה לנכות בעבודה, עשויה להתבסס על הפגיעות שצוינו בתעודה (לדוג' אם לא צוין שישנה פגיעה אורתופדית, זו עשויה שלא להיות מוכרת לאחר מכן, על-ידי המוסד לביטוח לאומי, כפגיעה שנוצרה בזמן העבודה ובעקבותיה).

  נפגע בעבודה שתביעתו לדמי פגיעה אושרה, ונותרה לו נכות עקב הפגיעה בעבודה עשוי להיות זכאי לגמלת נכות מעבודה- קצבה או מענק היכולים להגיע לסכומים לא מבוטלים.על המבוטח להופיע בפני ועדה רפואית שתקבע את דרגת נכותו, ובהתאם לכך תשולם לו קצבה חודשית או מענק.

  לאור ניסיוננו הרב בתחום, אנחנו, במשרד אסף – פן, נדע כיצד להגיש את התביעה לדמי פגיעה באופן שלא יסב נזק למבוטח ויתרה מכך יביא לפיצויו המקסימלי.

  חושבים על תביעת דמי פגיעה, ביטוח לאומי הוא לא גוף ידידותי. קחו שנייה להתייעץ עם גוף מקצועי.

  קידום עורכי דין ברשת קידום עורכי דין ברשת