השאירו את הפרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  התקף לב כתאונת עבודה

  "תאונת עבודה" מוגדרת בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה – 1995 כתאונה שאירעה תוך כדי ועקב עבודתו של המבוטח. הקושי יתעורר כאשר מדובר בתאונה אשר נגרמת כתוצאה מגורם שאינו נראה לעין. למשל, במקרה של אוטם שריר הלב או אירוע מוחי.

  במקרים אלו, הנחת היסוד היא כי השפעת העבודה על אותו אירוע הינה פחותה בהרבה מגורמים אחרים, אותם גורמי סיכון (אשר הוכרו ע"י בית הדין) כגון לחץ דם גבוה, סוכרת, עישון, כולסטרול גבוה, תורשה וכדומה. מכאן כי יש לבחון את היחס בין הגורמים בהשוואה לאירוע החריג.

  כלומר, במקרה בו עבר אדם אירוע של אוטם שריר הלב במהלך עבודתו, יונח כי מצבו הרפואי טרם המקרה הוא הגורם העיקרי לאירוע, ולא עצם הימצאותו בעבודה אלא אם יוכח אחרת.

  למעשה הביטוח הלאומי בבואו לבחון את המקרים, מתייחס לאותו עובד "כפצצה מתקתקת". לדעת המוסד, אדם שסובל ממחלת לב כלילית סופו לסבול מאוטם בשריר הלב במוקדם או במאוחר.

  בפסיקה (עב"ל (ארצי) 502/09 סידה – המוסד לביטוח לאומי) סוכמו התנאים בהתקיימם יוכר אירוע בעבודה כאירוע חריג שיש בו לגרום לקרות אירוע לבבי:

  ראשית, על התובע להוכיח קרות מאורע אובייקטיבי בעבודתו. כלומר, מאורע הקשור לעבודה שניתן לאיתור בזמן ובמקום.

  שנית, על התובע להוכיח קרות אירוע חריג לגביו. אירוע חריג כאמור יכול למצוא ביטויו אצלו או בדחק נפשי בלתי רגיל או במאמץ גופני יוצא דופן;

  שלישית, על התובע להוכיח כי אותו מאורע חיצוני אובייקטיבי בעבודתו גרם לו לדחק הנפשי הבלתי רגיל.

  רביעית, משמעות חובת הוכחת האמור הינה, שעל התובע להוכיח ובסבירות העולה על 50% את גרסתו לדחק נפשי בלתי רגיל הנגרם לו בעטיו של מאורע בעבודתו.

  השלבים לבחינת אירוע רפואי כתאונת עבודה

  בהתאם לדין, בחינה של "תאונת עבודה" מסוג אוטם שריר הלב או אירוע מוחי מתחלקת לשני שלבים עיקריים:

  שלב ראשון – הוכחות "אירוע חריג" או "מאמץ מיוחד" (פיזי או נפשי) שאירע במהלך העבודה.

  שלב השני – יש להוכיח קשר סיבתי רפואי בין האירוע החריג לבין התרחשות האירוע הרפואי. בפועל, מדובר במבחן משולב, עובדתי, משפטי ורפואי.

  שלב ראשון – "מבחן האירוע החריג"

  על פי הפסיקה יש לבחון האם לפני קרות הפגיעה הגופנית (ובסמוך אליה) התרחש אירוע בלתי שגרתי/ מאמץ פיזי מיוחד/ מתח או התרגזות יוצאת דופן/ דחק נפשי או אירוע טראומתי חיצוני אשר אינם חלק אינטגראלי מעבודתו הרגילה והיומיומית של הנפגע. [דב"ע נה/0-150 מיכאל שביט – המוסד לביטוח לאומי [פורסם בנבו] פד"ע כ"ט 268].

  עוד נקבע בפסיקה כי מידת חריגותו של האירוע תיבחן באופן סובייקטיבי, על פי נתוני הנפגע וסוג העבודה בה הוא עובד. כלומר מדובר בבחינת העובדות האובייקטיביות, בהתאם לאופי העבודה של הנפגע הסובייקטיבי.

  חשוב להבהיר כי במקביל למבחן זה, תיבחן תדירות האירוע החריג. כלומר, יתכן שמדובר באירוע חריג אשר חוזר על עצמו בתדירויות שונות- אחת למספר שבועות או חודשים. ולכן על הבדיקה להתבצע בהתאם לתדירות האירוע החריג, לנפגע הספציפי ועל פי עוצמת האירוע. במאמר מוסגר יאמר כי במקרים מסויימים גם אירוע אשר מתרחש בתדירות נמוכה יותר, כלומר אחת למספר חודשים או למספר שבועות עשוי להיחשב כאירוע חריג, והכל תלוי בנסיבות הספציפיות הן של העובד והן של המקרה עצמו.

  בתי הדין קבעו כי אין צורך בהוכחה גורפת לעצם קיומו של אירוע חריג, אלא די במידה מספקת של סבירות לקיומו של אירוע כאמור [עבל (ארצי) 1285/04 בן ציון בנרויה נ' המוסד לביטוח לאומי (ניתן ביום 5.1.06).

  שלב שני – "מבחן הקשר הסיבתי הרפואי"

  הדרישה להוכחת "אירוע חריג" מגיעה מן ההבנה כי מבחינה רפואית מאמץ פיזי חריג ופתאומי וכן לחץ נפשי ודחק חריגים אכן עשויים לגרום להתפתחות אוטם שריר הלב.

  עם זאת, מאחר ומדובר בסוגייה מורכבת הן מבחינה רפואית והן מבחינה עובדתית, פעמים רבות ובמיוחד במקרים בהם קיים ספק בדבר קיומו של אירוע חריג, ימונה מומחה רפואי מטעם בית הדין. תפקידו של המומחה הרפואי לבחון את התיעוד הרפואי ואת העובדות אשר מסופקות לו מטעם בית הדין ולהעריך, האם מבחינה רפואית יתכן כי אוטם שריר הלב ארע בעקבות האירוע החריג או האם לעברו של התובע משמעות גדולה יותר. [עבל (ארצי) 145/03 סבאח עראדה נ' המוסד לביטוח לאומי (ניתן ביום 2.3.05)].

  אז איך לנהוג במקרים אלו?

  ראשית יש לזכור כי מדובר במקרים יותר מורכבים מסתם פגיעה בעבודה, ולכן ישנה חשיבות גבוהה לקבלת ייצוג משפטי וניהול התיק באופן מוקפד.

  כפי שפורט מעלה, הקביעה כי אותו אדם שחווה אירוע לבבי או מוחי הינו נפגע עבודה, נעשית ע"י המוסד לביטוח לאומי, וזאת בהתאם לנתוני האירוע (המסמכים הרפואיים הרלוונטיים, עדים לאירוע, עדויות בעניין אופי העבודה ואופי האירוע). מכאן כי לאופן הגשת התביעה, המסמכים המצורפים, תשובותיו של הנפגע לחוקר הביטוח לאומי והתנהלותו בוועדות השונות חשיבות מכרעת להצלחת התביעה.

  משרד עורכי דין תאונות עבודה אסף פן מספקים שירות באיזור המרכז ובית שמש. פנו עוד היום לפגישת ייעוץ חינם.

  מוזמנים לקרוא גם על נכות מעבודה | פגיעה בעבודה

  קידום עורכי דין ברשת קידום עורכי דין ברשת